• Donacione, sponsorizime
 • KSHB nuk ka patur donacione/subvencione.
 • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara (nuk ka informacion)

Shënim: KSHB nuk vetëfinancohet dhe nuk administron asnjë përqindje të të ardhurave sekondare që realizon

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Kliko këtu)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

 

 • Shënim: KSHB nuk e ofron këtë shërbim.

 

  • Koordinatori

Znj.Edvina Murati, Specialiste Shkenca Sociale

  E-mail
 • Tel
  • +355 4 222 7487
 • Adresa
  • Rruga “Mine Peza”, Pallati 87/3, Shkalla 2, Tiranë, Shqipëri
 • Orari
  • E Hënë – E Enjte, ora 08:00 – 16:30
  • E premte: 08:00 – 14:00

Rregjistri i Realizimit te parashikimeve

Realizimi i regjistrit prokurimeve 2022

Rregjister realizime Prokurime 2023

Regjister parashikimesh publike 2023

Regjister realizimi per Prokurime Publike 2023

Rregjister parashikimi Prokurime Publike 2024

Lista e Konratave te lidhura 2023

Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave:

Zbatimi dhe monitorimi  i kontratave, faturave të fiskalizuara për përmbushjen e detyrimeve ndiqet nga Autoriteti Publik. Kryhet likujdimi në afat i të gjitha faturave për kontratat përkatëse.

ANKOHU KETU