Birësim Ndërvendas

Shtetasit e huaj mund të aplikojnë për birësim ndërvendas duke birësuar fëmijë shqiptar. Për të përfituar këtë shërbim, ata mund t’i drejtohen Komitetit Shqiptar të Birësimeve vetëm nëpërmjet Autoriteteve Qendrore kompetente ose Agjencive Ndërmjetësuese të vendit të tyre, të njohura si të tilla nga Komiteti.

Autoriteti Qendror Maqedoni e Veriut

Institucioni

Министерство за труд и социјална политика

Adresa

Ул. Даме Груев број 14 1000 Скопје

Tel / Fax

-

E-mail

mtsp@mtsp.gov.mk

Web

www.mtsp.gov.mk

Autoriteti Qendror Greqi

Institucioni

Central Authority of Inter-Country Adoption, Ministry of Health & Social Solidarity, Hellenic Republic

Adresa

17, Aristotelous Str., Athens, GR 104 33

Tel / Fax

+30 210 5243343 / +30 210 5243343

E-mail

kady@yyka.gov.gr

Web

-

ANKOHU KETU