• Ministri i Drejtësisë z. Nasip Naço ka vijuar takimet zyrtare në kuadër të vizitës në Spanjë, me ftesë të homologut z. Rafael Catalá. në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryetari i KSHB Z. Genci Tërpo
  • Ministri i Drejtësisë z. Nasip Naço ka vijuar takimet zyrtare në kuadër të vizitës në Spanjë, me ftesë të homologut z. Rafael Catalá. në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryetari i KSHB Z. Genci Tërpo
  • Ministri i Drejtësisë z. Nasip Naço ka vijuar takimet zyrtare në kuadër të vizitës në Spanjë, me ftesë të homologut z. Rafael Catalá. në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryetari i KSHB Z. Genci Tërpo
  • Ministri i Drejtësisë z. Nasip Naço ka vijuar takimet zyrtare në kuadër të vizitës në Spanjë, me ftesë të homologut z. Rafael Catalá. në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryetari i KSHB Z. Genci Tërpo
  • Prezantohet Ministri i ri i Drejtësisë, Z. Ylli Manjani
  • Prezantohet Ministri i ri i Drejtësisë, Z. Ylli Manjani
  • Takimi i Ministrit të Drejtësisë Z. Ylli Manjani dhe Kryetarit të Komitetit Shqiptar të Birësimeve Z. Genci Tërpo me Presidenten e Maltës, Shkëlqesinë e Saj, Znj. Marie Louise Coleiro Preca dhe me Ministrin për Standartet Sociale dhe Familjen të Republikës së Maltës Z. Michael Farrugia.
  • Komiteti Shqiptar i Birësimeve dhe Drejtoria e Përgjithëshme e Shërbimit Social Shtetëror në 4 shkurt 2016 zhvilluan një takim me 17 drejtues të Shtëpive Rezidenciale të Fëmijëve në Shqipëri (publike dhe jo publike)
  • Komiteti Shqiptar i Birësimeve dhe Drejtoria e Përgjithëshme e Shërbimit Social Shtetëror në 4 shkurt 2016 zhvilluan një takim me 17 drejtues të Shtëpive Rezidenciale të Fëmijëve në Shqipëri (publike dhe jo publike)
photo
Mesazh nga Kryetari
Parimet që udhëheqin punën e Komitetit Shqiptar të Birësimeve synojnë në çdo moment mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijëve.
Detyra jonë është që ç’farëdo lloj mase që merret për mbrojtjen e një fëmije duhet të jetë në interes të fëmijës dhe mbrojtjes së të drejtave të tij sepse çdo femije ka te drejte te rritet ne familje.
Prioriteti për një fëmijë është përkujdesja nga ana e prindërve biologjike dhe shteti dhe vetë shoqëria perpiqen për t’ju ofruar familjeve mbështetjen e nevojshme për të mbajtur në gjirin e tyre fëmijet biologjikë.
Birësimi është një institut juridik i posaçëm që synon gjetjen e një familjeje birësuese zëvendësuese me atë biologike për fëmijën që konsiderohet i braktisur e cila i ofron dhe garanton në vijim të drejta të plota .
Shërbimi që Komiteti Shqiptar i Birësimeve ofron si një strukturë shtetërore, do të vazhdojë të ekzistojë në kuadrin e shërbimeve të përkujdesit të fëmijëve dhe përmes punës dhe detyrave të ngarkuara do bëjë të mundur që në vijim të minimizojë numrin e fëmijëve të braktisur duke gjetur në një kohë sa më të shpejtë familje të përshtatshme dhe të denja për ta.
Gjej rastin përmes këtij mesazhi të falenderoj të gjithë aktorët e sistemit me të cilët bashkëpunon KSHB që japin kontributin e tyre të vazhdueshëm në favor të fëmijëve të braktisur dhe na ndihmojnë sadopak për të garantuar një shërbim sa më cilësor për këdo të interesuar.