KOMITETI SHQIPTAR I BIRËSIMEVE
MINISTRIA E DREJTËSISË
TIRANË
Adresa:Rruga “ Mine Peza” , Pallati 87/3,
Shkalla 2,Tiranë
Tel/Fax:0355226465/003557478
genci.terpo@kshb.gov.al

Emri*

Adresa e-mail*

Subjekt

Mesazhi